Boka Tid för undersökning - Nya Patienter

Kvalitetsarbete

Vi arbetar kontinuerligt med ständiga förbättringar. Vårt mål är att säkerställa och utveckla vården som vi erbjuder patienterna.
Arbetet med kvalitet och patientsäkerhet grundas på regelverken för tandvårdslagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen med tillhörande föreskrifter.
Vi använder lednings- och kvalitetssystemet Qdent för att säkerställa att allt arbete följer lagar och föreskrifter, och utförs i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.
Varje år görs en patientsäkerhetsberättelse och strålskyddsberättelse för att säkra kvalitetsarbetet.